มุ่งสู่องค์กรที่น่าภูมิ ใจระดับโลก

beyond global คือพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยปฎิรูปองค์กรของคุณ

เพื่อสร้างองค์กรที่น่าภูมิใจระดับโลกผ่านงานด้านบุคคลและองค์กร

beyond global คือพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยปฎิรูปองค์กรของคุณ
เพื่อสร้างองค์กรที่น่าภูมิใจระดับโลกผ่านงานด้านบุคคลและองค์กร

Go beyond

OUR MISSION

ปลุกไฟให้พนักงานแต่ละคน
ร่วมมือกันในฐานะองค์กร
สร้างองค์กรที่พร้อมจะมอบคุณค่าให้โลกใบนี้ได้มากที่สุด

beyond global พร้อมสนับสนุนการอบรม การพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาองค์กร และ HR Tech ในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีประเทศในเอเชียเป็นหลัก ในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านการปฎิรูปโครงสร้างบริษัทเพื่อให้กลายเป็นองค์กรที่น่าภูมิใจ สำหรับพนักงานและบริษัท โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร และองค์กรในเจเนอเรชั่นถัดไป

OUR CLIENT

OUR SERVICES

เปลี่ยนองค์กรให้เป็นระดับสากล
พัฒนาผู้นำระดับสากล

เราสนับสนุนการสร้างโครงสร้างองค์กร พัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับสากล การสร้างมายเซ็ท ฯลฯ เพื่อให้มุ่งหน้าสู่การเป็นองค์กรระดับสากล

 • สำหรับสาขาย่อยในต่างประเทศ

  สำหรับท่านที่มีความกังวลเกี่ยวกับการจัดก ารทรัพยากรบุคคล

  • ระบบบุคคลากรสำหรับ RHQ
  • การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  • การอบรมพัฒนาผู้นำระดับสากลส่วนภูมิภาคในรุ่นถัดไป
 • สำหรับสำนักงานในญี่ปุ่น

  สำหรับท่านที่กังวลเกี่ยวกับ Global mindset ขององค์กร การอบรม และทรัพยากรบุคคล

  • การอบรม Global Mindset
  • การอบรมปฏิบัติงานจริงในต่างประเทศ
  • การอบรมพัฒนาผู้นำระดับสากลในรุ่นถัดไป
  • การอบรมก่อนและหลังได้รับไปปฏิบัติงานสำหรับ expat
  • นิยามทรัพยากรบุคคล และแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับ Expat

สนับสนุนการปฏิรูปองค์กร

เราให้การสนับสนุนมาตรการด้านองค์กรและบุคลากรในการปฎิรูปโครงสร้างองค์กรจากหลากหลายมุมมอง เพื่อให้สามารถสร้างภาพองค์กรในอุดมคติให้เป็นจริงได้

 • สำหรับสาขาย่อยในต่างประเทศ

  สำหรับท่านที่มีความกังวลเกี่ยวกับกรอบคว ามคิดในการพัฒนาพนักงานท้องถิ่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • วินิจฉัยองค์กร
  • เวิร์คช็อปการสร้างและเข้าใจ MVV อย่างลึกซึ้งการสร้างระบบบุคคลและสนับสนุนการนำไปใช้
  • โปรแกรมการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเมเนเจอร์
  • โปรแกรมการอบรม 1 on 1
  • การอบรมก่อนและหลังไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
 • สำหรับสำนักงานในญี่ปุ่น

  สำหรับท่านที่มีความกังวลเรื่องการลาออก ในช่วงต้นของพนักงานอายุน้อย และการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน

  • วินิจฉัยองค์กร
  • เวิร์คช็อปการสร้างและเข้าใจ MVV อย่างลึกซึ้ง
  • เวิร์คช็อปด้านความผูกพันสำหรับกลุ่มผู้บริหาร
  • สนับสนุนการพัฒนาระบบบุคคลและการนำไปใช้
  • โปรแกรมเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเมเนเจอร์
  • ฒนาผู้นำให้สนับสนุนความผูกพัน

OUR SOLUTIONS

 • Singapore

  ทางแก้สำหรับสาขาสิงคโปร์

  แนะนำตัวอย่างทางแก้และแนวความคิดที่จำเป็นสำหรับสาขาสิงคโปร์

 • Thailand

  ทางแก้สำหรับสาขาไทย

  แนะนำตัวอย่างทางแก้และแนวความคิดที่จำเป็นสำหรับสาขาไทย

OUR BOOKS

 • OUR BOOKS
 • OUR BOOKS
 • OUR BOOKS
 • OUR BOOKS
 • OUR BOOKS