Singapore

ทางแก้ของแต่ละประเทศ- สาขาสิงคโปร์ตัวอย่างทางแก้
สำหรับสาขาสิงคโปร์

ค่านิยมหลักที่แตกต่างระหว่างญี่ปุ่นและสิงคโปร์

เนื่องจากพื้นฐานทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ในสิงคโปร์ ทำให้ไม่ค่อยใช้การจัดการทรัพยากรบุคคลเหมือนอย่างญี่ปุ่น
โดยเฉพาะความคิดแบบลำดับอาวุโสของญี่ปุ่น การสื่อสารและพฤติกรรมที่ต้องสังเกต บรรยากาศรอบตัว ประกอบรวมไปถึงนโยบายที่ไม่ชัดเจนและเข้าใจยาก ดังนั้นการจัดการทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับนิสัยและความต้องการของพวกเขา จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้สาขาในสิงคโปร์เติบโตอย่างมั่นคง

ค่านิยมหลักที่แตกต่างระหว่างญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ค่านิยมหลักที่แตกต่างระหว่างญี่ปุ่นและสิงคโปร์

มุมมองและนโยบายที่ควรมีในสาขาสิงคโปร์

 • สร้างนโยบายธุรกิจ การบริหารจัดการที่ชัดเจน และสื่อสารข้อมูล
 • สร้างระบบบุคลากรที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
 • ความคาดหวังที่ชัดเจนกับฟีดแบ็คที่ละเอียด

Our Solution

แนะนำทางแก้

1สร้างนโยบายธุรกิจ การบริหารจัดการที่ชัดเจนและสื่อสารข้อมูล

 • วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)
 • วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)
 • วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)
 • วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)

รับรู้แก่นปัญหาขององค์กรและความคิดที่แท้จริงของพนักงาน

วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)

ทำให้มองเห็นถึง “ความคิดที่แท้จริงของพนักงาน” และ “แก่นปัญหาขององค์กร” ซึ่งยากที่กลุ่มผู้บริหารจะมองเห็น ผ่านแบบสำรวจที่มีเอกลักษณ์และการสัมภาษณ์พนักงาน
เราจะช่วยในการลงลึกถึงปัญหาที่พนักงานและองค์กรของคุณกำลังเจอ ขุดต้นตอที่ซ่อนอยู่ในองค์กร และสร้างมาตรการการจัดการบุคคลและองค์กรเพื่อแก้ปัญหา

 • เวิร์คช็อปสร้างและทำความเข้าใจ MVV ให้ลึกซึ้ง

สร้างแกนหลักขององค์กรจากการพูดคุยระหว่างกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน

เวิร์คช็อปสร้างและทำความเข้าใจ MVV ให้ลึกซึ้ง

ผู้บริหารกับพนักงานจะแบ่งปันมุมมองและคิดเกี่ยวกับ “องค์กรในอนาคต”
และ “ไอเดียที่สำคัญในบริษัท” ผ่านการสนทนา
หลังจากผู้บริหารถ่ายทอดความคาดหวังให้พนักงาน และร่วมกันคิดถึงแกนองค์กรและอนาคตไปพร้อมกัน เปลี่ยนความคิดของพนักงาน และทำ Action Plan ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่มีต่ออนาคตเป็นจริง

2สร้างระบบบุคลากรที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

 • สร้างระบบบุคลากร/ช่วยเหลือการนำไปใช้
 • สร้างระบบบุคลากร/ช่วยเหลือการนำไปใช้
 • สร้างระบบบุคลากร/ช่วยเหลือการนำไปใช้
 • สร้างระบบบุคลากร/ช่วยเหลือการนำไปใช้

กำหนดนโยบาย และพูดคุยกับพนักงาน

สร้างระบบบุคลากร/ช่วยเหลือการนำไปใช้

ระบบบุคลากรขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม คุณค่า และพฤติกรรมของพนักงานท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
เราช่วยเหลือการสร้างระบบบุคลากรที่จะใช้จุดแข็งขององค์กรญี่ปุ่นและคุณสมบัติของท้องถิ่นนั้นๆ ตามความรู้ที่เราได้เรียนรู้สะสมผ่านการสนับสนุนสาขาของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ เราช่วยเหลือการดำเนินการประเมิน และการพัฒนาผู้ประเมิน เพื่อให้ระบบที่สร้างขึ้นมาได้ซึมซับเข้าไปทั่วทั้งองค์กร

3ความคาดหวังที่ชัดเจนกับฟีดแบ็คที่ละเอียด

ทบทวนบทบาทหน้าที่ของเมเนเจอร์
พัฒนาเมเนเจอร์จากมายเซ็ต “รอรับคำสั่ง” ให้เป็นผู้นำที่แท้จริง

โปรแกรมเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรมของเมเนเจอร์

สื่อสารความคาดหวังในบทบาทหน้าที่ของเมเนเจอร์และเปลี่ยนความคิดด้วย Soft Skill เช่นทักษะความเป็นผู้นำ และพัฒนา Hard Skill เช่น ความคิดแบบมีตรรกะ เพื่อให้เมเนเจอร์เติบโตเป็นคนที่จะนำทีมและองค์กรได้ โปรแกรมนี้ไม่ใช่เพียงการอบรม แต่ยังใช้การประเมิน 360 องศา แบบทดสอบ และเทคโนโลยีทาง HR ที่จะมาช่วยให้มองเห็นปัญหาที่เมเนเจอร์และลูกน้องเจอ และสร้างประสบการณ์กระตุ้นการตระหนักรู้จากภายใน

CONTACT US

เรายังมีบริการให้คำปรึกษา แก้ปัญหาอื่นๆ ของบริษัท
beyond global ให้การสนับสนุนแบบครอบคลุมงานบุคคลและองค์กรของสาขาสิงคโปร์
ที่จะทำให้ “มองเห็นปัญหาองค์กร” “วางนโยบายองค์กร” “พัฒนาองค์กร” “อบรมที่หลากหลาย”