beyond

TOP > SEMINAR LIST > [Public seminar for Thai staffs]
Gateway to Japanese Companies
เส้นทางสู่ความสำเร็จในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น〜 เทคนิคที่จะช่วยให้พนักงานคนไทยทำงานได้ดีขึ้น 10 เท่า 〜
Submit this seminar

[Public seminar for Thai staffs]
Gateway to Japanese Companies
เส้นทางสู่ความสำเร็จในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น〜 เทคนิคที่จะช่วยให้พนักงานคนไทยทำงานได้ดีขึ้น 10 เท่า 〜

Date:03/18  Location:Jasmine Building 11F Orchid Room2-3 ※ เดิน 3 นาที จาก BTS Asok

Speaker:Peerada Rutirapong

คุณสามารถอธิบายวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะได้อย่างถูกต้องหรือไม่?

・「พนักงานคนไทยเรียนรู้มารยาททางธุรกิจแล้ว แต่ทำได้ไม่ต่อเนื่อง‥」
・「มีการอบรมและเรียนรู้ Ho Ren So มาแล้ว แต่ไม่เคยมารายงานเลยสักครั้ง ‥」

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือ ผู้บริหารหลายๆท่าน กำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่ ใช่หรือไม่?

 

“วิธีการทำงานแบบญี่ปุ่น” มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใคร และมีหลายประเด็นที่คนไทยยังไม่เข้าใจ

ดังนั้นในครั้งนี้ เราจึงอยากนำเสนอการอบรมที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจถึงรากฐานทางความคิดซึ่งเป็นที่มาของ “ค่านิยมและการทำงานอย่างมีลักษณะเฉพาะของคนญี่ปุ่น” และวิธีการโน้มน้าวให้คนญี่ปุ่นเข้ามามีส่วมร่วมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พิเศษ! เราขอมอบคู่มือการทำงานที่คนไทยต้องอ่าน “Winning together at Japanese company” ให้กับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน

 

สัมมนานี้เหมาะสำหรับพนักงานชาวไทยที่…!

・พนักงานชาวไทยที่ต้องการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานในบริษัทญี่ปุ่น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
・พนักงานที่เคยได้รับการอบรมมารยาททางธุรกิจแบบญี่ปุ่นแล้ว แต่ยังปฏิบัติไม่ได้
・เป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน และต้องการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ Ho Ren So และนำไปปฏิบัติได้จริง
・พนักงานที่มีปัญหาทุกข์ใจในการทำงาน และไม่เข้าใจวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่น

<รายละเอียด>

เหมาะสำหรับ พนักงานชาวไทย จนถึงระดับหัวหน้างาน
วัน เวลา : วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 09:00〜17:00 น (ประตูเปิด 8:45)
สถานที่ : Jasmine Building 11F Orchid Room2-3 ※เดิน 3 นาที จาก BTS Asok
ค่าสัมมนา: THB 8,000 (ไม่รวม VAT) ※หลังจากที่ท่านลงทะเบียน บริษัทจะจัดส่ง Invoice เพื่อให้ท่านชำระเงินก่อนเข้าสัมมนา
การบรรยาย:ภาษาไทย
วิธีสมัคร กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://bit.ly/39TawT1

ติดต่อสอบถาม info_thai@beyond-g.com
※เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า  และขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมจากผู้ที่อยุ่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

※ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนาน้อยกว่าที่กำหนด

<เนื้อหาการอบรม>

[ช่วงเช้า]วิธีการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

・ เข้าใจถึง “ความแตกต่าง” ทางความคิดในการทำงานของคนไทยและคนญี่ปุ่น รวมทั้งรากฐานทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน
・ ทำความเข้าใจวิธีคิดในการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่น (เช่น Kaizen, 5S, QCD เป็นต้น)
・ ฝึกปฏิบัติมารยาททางธุรกิจ (การแลกนามบัตร การโค้งคำนับ การรับโทรศัพท์ เป็นต้น)

[ช่วงบ่าย]ฝึกฝนการสื่อสารกับหัวหน้าคนญี่ปุ่น

・ วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ด้วยวงจร G-PDCA (Goal, Plan, Do, Check, Action)
・ เข้าใจวัตถุประสงค์ของ Ho Ren So ฝึกการสื่อสารเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน

<แนะนำวิทยากร>

Peerada Rutirapong
beyond global (Thailand) Co., Ltd.
Facilitator

จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำโดยใช้เครื่องมือการประเมิน
เป็นโค้ชให้กับผู้บริหารในองค์กรชั้นนำต่างๆ
เป็นวิทยากรให้กับ beyond global (Thailand) จัดการฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย และสนับสนุนการปฏิรูปองค์กรของบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่ง

TOP