beyond

TOP > SEMINAR LIST > [Public Seminar for Thai Staff]
หัวใจสำคัญในการประเมินพนักงาน คือ “การตั้งเป้าหมาย”

มาเริ่มต้นปี2021กัน ด้วยการเรียนรู้เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมาย จากการสัมมนา
Submit this seminar

[Public Seminar for Thai Staff]
หัวใจสำคัญในการประเมินพนักงาน คือ “การตั้งเป้าหมาย”

มาเริ่มต้นปี2021กัน ด้วยการเรียนรู้เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมาย จากการสัมมนา

Date:02/25  Location:Jasmine CITY HOTEL. Orchid 4(ชั้น 11 ) ※ เดินเพียง 3 นาทีจาก BTS Asok

Speaker:Prasong Thongsukprasong

「เมื่อเป้าหมายไม่ชัดเจน พนักงานจึงขาดแรงจูงใจ…」
「พนักงานไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายที่หัวหน้ากำหนดให้ …」
「ลืมเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีไปซะแล้ว …」

คุณกำลังเผชิญปัญหาในการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมและเป็นรูปธรรมได้อยู่หรือไม่ ?
คือตัวอย่างปัญหาที่เกิดจาก “การตั้งเป้าหมาย” และทำให้การประเมินพนักงานขาดประสิทธิภาพ
หากคุณกำลังเผชิญปัญหาดังกล่าว การอบรมนี้คือคำตอบ คุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคในการตั้งเป้าหมายในปี 2021 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานชาวไทยทุกคน ตั้งแต่ระดับปฎิบัติการไปจนถึงระดับผู้จัดการที่ต้องการกำหนดเป้าหมายของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานชาวไทยทุกคน ตั้งแต่ระดับปฎิบัติการไปจนถึงระดับผู้จัดการ
กำหนดการ      : 25 กุมภาพันธ์ 2021 (พฤหัส) เวลา 9:00〜17:00 (ประตูเปิด 8:45)
สถานที่ :รร Jasmine CITY HOTEL. Orchid 4(ชั้น 11 ) ※ เดินเพียง 3 นาทีจาก BTS Asok
ค่าใช้จ่าย: THB 8,000(ไม่รวม VAT) ※กรุณาโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า  Invoice จะถูกจัดส่งให้ภายหลัง
ภาษา: ภาษาไทย
วิธีการสมัครท่านสามารถสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/3lKuy7r

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมinfo_thai@beyond-g.com
※ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า    ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
※ กรณีที่ผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนน้อย ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดการอบรม

 

<เนื้อหาการอบรม>

[ช่วงเช้า]การกำหนด mindset เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย

・เรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายต่างๆ เช่น MBO, KPI, OKR
・วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

[ช่วงบ่าย] 7 ขั้นตอนของ “เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมาย” ได้ด้วยตนเอง

・เรียนรู้ 7 ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายผ่านการฝึกฝน
・ตั้งเป้าหมายการทำงานจริงในปี 2021

 

<แนะนำวิทยากร>

Prasong Thongsukprasong
beyond global (Thailand) Co., Ltd.
Facilitator
หลักจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านได้เข้าศึกษาต่อจนสำเร็จหลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามด้วยหลักสูตรรัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) สถานบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม Kaiser Training Leadership ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผู้นำ HILL Training & Development. อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA วิทยากรประจำสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) วิทยาลัยการตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและโครงการผู้นำระดับผู้บังคับการขึ้นไป วิทยากรประจำสภากาชาดไทย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และวิทยากรพิเศษบริษัทบียอนด์ โกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด ท่านมีความทุ่มเทและมุ่งมั่น ในการจัดการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้วยความปราถนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสำหรับองค์กรสัญชาติญี่ปุ่น

TOP