beyond

TOP > SEMINAR LIST > [Public Seminar for Thai Staff]
การอบรมเพียง 1 วันที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้จัดการคนไทยที่มีฝีมือยอดเยี่ยม วิธีการประเมินลูกน้องที่เหมาะสมและกระตุ้นให้เติบโตเร็วที่สุด
Submit this seminar

[Public Seminar for Thai Staff]
การอบรมเพียง 1 วันที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้จัดการคนไทยที่มีฝีมือยอดเยี่ยม วิธีการประเมินลูกน้องที่เหมาะสมและกระตุ้นให้เติบโตเร็วที่สุด

Date:01/23  Location:สถานที่:ห้องประชุม อาคารจัสมิน ชั้น 22  ※ เดินเพียง 3 นาทีจาก BTS Asok

Speaker:Prasong Thongsukprasong

ลูกน้องไม่ค่อยพัฒนาตัวเอง เลยเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการไม่ได้สักที・・・
การประเมินผลพนักงานตามความชอบส่วนตัว・・・
การตั้งเป้าหมายไม่เสร็จ หรือ ลูกน้องลืมเป้าหมาย・・・
คุณมีปัญหาในการบริหารจัดการลูกน้องเหล่านี้ หรือไม่ ?

・หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับคนไทยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ พร้อมทั้งสอนเทคนิคในการสร้างลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ
・คุณสามารถเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกน้องได้ โดยใช้วิธีการประเมินที่ส่งเสริมให้ลูกน้องเติบโตก้าวหน้าอย่างรวเร็ว และการให้ feedback ที่เหมาะสม

บริษัทยิ่งมีผู้จัดการคนไทยที่มีความสามารถมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้นเท่านั้น

 

เรียนรู้เคล็ดลับของการตั้งเป้าหมาย การประเมิน และการให้ Feedback!

・ลดความกังวล และเพิ่มความมั่นใจในการประเมินผลลูกน้อง ในฐานะที่เป็นผู้จัดการ
・เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
・เพิ่มทักษะการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้า

 

 <รายละเอียด >

วันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9:00-17:00 (เริ่มลงทะเบียน 8:45 )
สถานที่:อาคารจัสมิน ชั้นชั้น 22 ห้อง MTG Room (เดินจาก BTS อโศก 3 นาที)
เหมาะสำหรับ:พนักงานคนไทยระดับหัวหน้างานจนถึงผู้จัดการ
ค่าสัมมนา: THB 8,000(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ※ หลักจากที่ท่านลงทะเบียน บริษัทจะส่งใบแจ้งหนี้เพื่อให้ท่านชำระก่อนวันสัมมนา
ภาษา:บรรยายเป็นภาษาไทย

สอบถามเพิ่มเติมinfo_thai@beyond-g.com

※เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้า
※บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเลื่อนวันสัมมนาออกไป หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำตามที่กำหนด
※ขอสงวนสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมสัมมนาจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

<เนื้อหาการอบรม>

[ช่วงเช้า]เกณฑ์ในการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเติบโตเร็วที่สุด
● แยกแยะระหว่างเป้าหมายที่ดีและเป้าหมายที่ไม่ดี
● ตั้งเป้าหมายโดยใช้ SMART Criteria และ GCD Framework
vการชี้แจงเป้าหมาย และการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเห็นพ้อง

[ช่วงบ่าย]การประเมินที่เพิ่มความรู้สึกพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจ・ก้าวแรกของการให้ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ
● ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและอคติในการประเมิน
● วิธีประเมินผลและการให้ผลสะท้อนกลับ(Feedback) เพื่อกระตุ้นการเติบโตของผู้ใต้บังคับบัญชา
● GROW โมเดลโค้ชชิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะและความสาารถของทีมงานให้ถึงขีดสุด

<แนะนำวิทยากร>

Prasong Thongsukprasong
beyond global (Thailand) Co., Ltd.
Facilitator
หลักจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านได้เข้าศึกษาต่อจนสำเร็จหลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามด้วยหลักสูตรรัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) สถานบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม Kaiser Training Leadership ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผู้นำ HILL Training & Development. อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA วิทยากรประจำสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) วิทยาลัยการตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและโครงการผู้นำระดับผู้บังคับการขึ้นไป วิทยากรประจำสภากาชาดไทย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และวิทยากรพิเศษบริษัทบียอนด์ โกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด ท่านมีความทุ่มเทและมุ่งมั่น ในการจัดการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้วยความปราถนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสำหรับองค์กรสัญชาติญี่ปุ่น

TOP