beyond

TOP > SEMINAR LIST > [Public Seminar for Thai staff]
Leadership Training Utilizing Thai Strengths
Submit this seminar

[Public Seminar for Thai staff]
Leadership Training Utilizing Thai Strengths

Date:03/24  Location:Jasmine City Hotel Room Grand Lily Floor L

Speaker:Thitinan Punnakitchakul

Leadership คือ “ทักษะการมีอิทธิพลต่อผู้คน” รวมถึง “พลังในการขับเคลื่อนผู้คน” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ควรที่จะเรียนรู้ไว้
อย่างไรก็ตาม มีบริษัทญี่ปุ่นในไทยอีกไม่น้อยที่ยังคงประสบปัญหา “คนไทยเอาแต่รอฟังคำสั่ง ไม่เริ่มทำด้วยตัวเอง” “ในบรรดาผู้จัดการและหัวหน้างานคนไทย ยังไม่มีใครพอที่จะไว้ใจให้ดูแลองค์กรได้เลย”

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำแบบประเมิน MBTI เพื่อให้เข้าใจจุดแข็งของตนเอง และเรียนรู้การใช้ทักษะ Leadership โดยใช้จุดแข็งของคนไทยเป็นหลัก

 

ข้อมูล

ผู้เข้าร่วม  พนักงานคนไทยระดับผู้จัดการ,  หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน
กำหนดการ      : 25 กุมภาพันธ์ 2021 (พฤหัส) เวลา 9:00〜17:00 (ประตูเปิด 8:45)
สถานที่ :Jasmine City Hotel Room Grand Lily Floor L ※ เดินเพียง 3 นาทีจาก BTS Asok
ค่าใช้จ่าย: THB 8,000(ไม่รวม VAT) ※กรุณาโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า  Invoice จะถูกจัดส่งให้ภายหลัง
ภาษา: ภาษาไทย
วิธีการสมัครท่านสามารถสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/3lKuy7r

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมinfo_thai@beyond-g.com
※ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า    ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
※ กรณีที่ผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนน้อย ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดการอบรม

 

<เนื้อหาการอบรม>

[ช่วงเช้า]หลักการของ Leadership

・ข้อแตกต่างระหว่าง Management และ Leadership
・ทำแบบประเมิน MBTI(Self Assessment Tool)เพื่อทำความเข้าใจตนเองว่าจัดอยู่ในบุคลิกภาพประเภทใด

[ช่วงบ่าย] พัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา

・อะไรคือจุดสำคัญในค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา
・การค้นพบแก่นแท้ของปัญหาและวิธีแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลรอบข้าง

 

<แนะนำวิทยากร>

Thitinan Punnakitchakul

beyond global (Thailand) Co., Ltd.
Facilitator

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล
และปริญญาตรีในสาขาภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1
ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงสุด, ระดับ 1
ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุซุโนมิยะที่ประเทศญี่ปุ่น
มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปีในธุรกิจที่หลากหลาย
อาทิเช่น เป็นที่ปรึกษาทางด้านHR ให้กับบริษัทจัดหางานของญี่ปุ่น โดยให้บริการทั้งบริษัทญี่ปุ่น ไทยและตะวันตก
นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และอื่นๆ
ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น เป็นต้น
มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบัน เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้กับบริษัท beyond global (Thailand)
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษให้กับองค์กรต่างๆในด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรชั้นนำมากมาย

TOP