beyond

TOP > SEMINAR LIST > 【Public Seminar for Thai staff】Leadership Training Utilizing Thai Strengths
Submit this seminar

【Public Seminar for Thai staff】Leadership Training Utilizing Thai Strengths

Date:08/26  Location:Jasmine Building 22F MTG Room ※ เดิน 3 นาที จาก BTS Asok

Speaker:Peerada Rutirapong

Leadership คือ “ทักษะการมีอิทธิพลต่อผูัคน” รวมถึง “พลังในการขับเคลื่อนัผัูคน”  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ควรที่จะเรียนรู้ไว้

อย่างไรก็ตาม มีบริษัทญี่ปุ่นในไทยอีกไม่น้อยที่ยังคงประสบปัญหา “คนไทยเอาแต่รอฟังคำสั่ง ไม่เริ่มทำด้วยตัวเอง”

“ในบรรดาผู้จัดการและหัวหน้างานคนไทย ยังไม่มีใครพอที่จะไว้ใจให้ดูแลองค์กรได้เลย”

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำ แบบประเมิน MBTI เพื่อให้เข้าใจจุดแข็งของตนเอง และเรียนรู้ การใช้ทักษะ Leadership โดยใช้จุดแข็งของคนไทย เป็นหลัก

 

 

<รายละเอียด>

ผู้เข้าร่วม:พนักงานคนไทยระดับผู้จัดการ, หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน
วันและเวลา: 26 August, 2020 9:00 – 16:00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8:45 น.)

สถานที่:Jasmine Building 22F MTG Room ※ เดิน 3 นาที จาก BTS Asok
ภาษาที่บรรยาย:ภาษาไทย
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม: 8,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีสมัครเข้าร่วมอบรม:กรุณาลงทะเบียนทางเว็บไซต์ตามลิงค์นี้

https://bit.ly/3hOUPjw


สอบถามเพิ่มเติม:
info_thai@beyond-g.com

 

 

<เนื้อหาการอบรม>

【ภาคเช้า】「หลักการของ Leadership」

・ข้อแตกต่างระหว่าง Management และ Leadership
・ทำแบบประเมิน MBTI (Self Assessment Tool) เพื่อทำความเข้าใจตนเองว่าจัดอยู่ในบุคลิกภาพประเภทใด

 

【ภาคบ่าย】「พัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา」

・อะไรคือจุดสำคัญในค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา
・การค้นพบแก่นแท้ของปัญหาและวิธีแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลรอบข้าง

 

 

<แนะนำวิทยากร>

Peerada Rutirapong

beyond global (Thailand) Co., Ltd
Facilitator

จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา Human Resource Development
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารโดยการใช้เครื่องมือประเมินผล
ร่วมงานกับ Beyond Global (Thailand) ในฐานะ Facilitator  พัฒนาบุคลากรหลากหลายด้านและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงองค์กรญี่ปุ่นหลายแห่ง

TOP