beyond

TOP > SEMINAR LIST > [สัมมนาสำหรับพนักงานขายชาวไทย]
การอมรบการสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง แนวคิดและเทคนิคการขายอันทรงพลังใน1วัน
Submit this seminar

[สัมมนาสำหรับพนักงานขายชาวไทย]
การอมรบการสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง แนวคิดและเทคนิคการขายอันทรงพลังใน1วัน

Date:11/22  Location:ห้องประชุม อาคารจัสมิน ชั้น 22  ※ เดินเพียง 3 นาทีจาก BTS Asok

Speaker:Prasong Thongsukprasong

 

การอมรบการสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง
แนวคิดและเทคนิคการขายอันทรงพลังในวัน

คุณกำลังมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ .. พนักงานขายลาออกบ่อย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน และไม่สร้างผลลัพธ์ ?

・「เครียดจากการทำยอดขายได้ไม่ถึงเป้า・・・」
・「ถึงแม้จะจ้างมาด้วยเงินเดือนสูง พนักงานก็ยังคงลาออก, ไม่สามารถสร้างผู้นำในทีมเซลล์ได้ ・・」
・「แม้ว่าพนักงานจะไม่ลาออก แต่ก็ไม่กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ก้าวหน้า แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปดี ?・・・」เป็นต้น

ปัญหาในการสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน

 

หากคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้ การอบรมนี้คือคำตอบ คุณจะได้เรียนรู้สุดยอดแนวคิดในการขายอย่างสร้างสรรค์ และเทคนิคการขายแบบ consulting ใน 1 วัน

เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง ใน 1 วัน คุณสามารถเรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจ และแนวคิดที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตัวเอง เทคนิคการเข้าหาลูกค้า และทักษะอื่นๆที่จำเป็นในการสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้า

 

<ข้อมูล>

กำหนดการ: 22  พฤศจิกายน 2019(วันศุกร์)9:00〜17:00(ประตูเปิด 8:45)
สถานที่:ห้องประชุม อาคารจัสมิน ชั้น 22  ※ เดินเพียง 3 นาทีจาก BTS Asok
กลุ่มเป้าหมาย:เหมาะสำหรับพนักงานขายชาวไทย (หรือผู้ที่สนใจงานขาย)
ค่าใช้จ่าย: THB 8,000(ไม่รวม VAT) ※กรุณาโอนเงินล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่ง  Invoice จะถูกจัดส่งให้ภายหลัง
ภาษา: ภาษาไทย

วิธีการสมัคร:ท่านสามารถสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
http://bit.ly/2lA503k

อบถามข้อมูลเพิ่มเติมinfo_thai@beyond-g.com
※ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า    ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
※ กรณีที่ผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนน้อย ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดการอบรม

 

<เนื้อหาหลักสูตร>

ช่วงเช้า
Mindset และวิธีคิดของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ
・ที่จริงแล้ว การขายเป็นงานที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์
・โครงสร้างและวิธีคิดของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ

ช่วงบ่าย
สุดยอดเทคนิคการขายโดยการใช้ทักษะ 17 ข้อ
・เรียนรู้สุดยอดทักษะการขายที่ได้ผลทั้ง 17 ข้อ ผ่านการลงมือปฏิบัติ
・เทคนิคการต่อรองกับลูกค้าเพื่อ ความ Win-Win

 

<แนะนำวิทยากร>

Prasong Thongsukprasong
beyond global (Thailand) Co., Ltd.
Facilitator
หลักจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านได้เข้าศึกษาต่อจนสำเร็จหลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามด้วยหลักสูตรรัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) สถานบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม Kaiser Training Leadership
ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผู้นำ HILL Training & Development.
อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
วิทยากรประจำสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)วิทยาลัยการตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและโครงการผู้นำระดับผู้บังคับการขึ้นไปวิทยากรประจำสภากาชาดไทย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  และ วิทยากรพิเศษ บริษัทบียอนด์ โกลบอล(ประเทศไทย) จำกัดท่านมีความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้วยความปราถนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสำหรับองค์กรสัญชาติญี่ปุ่น

TOP