beyond

MISSION

TOP > MISSION

มนุษยชาติการวิวัฒนาการในทุก ๆ วัน

ในขณะนี้ โลกกำลังอยู่ในห้วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในด้าน “คน-องค์กร” ก็เช่นกัน

มีนวัตกรรมมากมายเกิดขึ้นจากแง่มุมที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน

ไม่ว่าจะเป็นวิธีการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมหรือวิธีการคิดค้นพัฒนาองค์กรในแบบที่ไม่เคยมีเมื่อหลายปีก่อน

สิ่งเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบขององค์กร เช่น องค์กรสีเทอร์ควอยซ์ (Teal; Reinventing Organizations)

ก็ถือกำเนิดขึ้นเช่นกัน

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการก้าวสู่โลกาภิวัฒน์ ทำให้ทั้งการเติบโตของคนหรือการบริหารองค์กร

ต่างก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่มีวิวัฒนาการยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาในศตวรรษที่ 20

เป็นยุคสมัยที่ทั้งตัวเราและการบริหารทรัพยากรบุคคลของเราต่างก็ต้องอัพเกรดตัวเราเองด้วย

ตัวอย่างเช่น “การปฏิรูปการทำงาน (Hatarakikata Kaikaku)” ซึ่งเป็นหัวข้อที่กล่าวถึงกันบ่อยๆ ในญี่ปุ่น

ถ้าบริษัทขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง และมองว่าคือการลดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา หรือจ้างงานตามเพศสภาพแล้วล่ะก็

นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด และอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้

พวกเรา beyond global group มองว่า

“การปฏิรูปการทำงาน เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมที่จะทำให้องค์กรของญี่ปุ่นกลับมาเปล่งประกายแสงแห่งความรุ่งโรจน์อีกครั้ง”

เมื่อกำหนดให้การปฏิรูปการทำงานเป็นเรื่องของ

“โปรแกรมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสู่องค์กรที่สามารถมอบคุณค่าได้สูงสุด” และเป็น “โปรแกรมเพื่อยกระดับความผูกพัน

(Engagement) ของพนักงานบริษัท” แล้ว

ทั้งคนและองค์กรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่

พวกเราทำให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี เรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก

สร้างนวัตกรรมในโลกแห่งการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร

และจะอุทิศตนเพื่อสร้าง

“องค์กรที่ดวงตาของพนักงานทุกคนเปล่งประกาย เกิดการผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร

และสามารถมอบคุณค่าสู่สังคมโลกได้”

  • beyond our comfort zone
  • beyond our limit
  • beyond ourselves
  • “ปลดล็อคศักยภาพของคนและองค์กร”

beyond global group

President & CEO

森田英一

TOP