fbpx

beyond

TOP > SEMINAR LIST > หลักสูตรอบรมการทำงานข้ามวัฒนธรรม ไทย – ญี่ปุ่น ระดับแนวหน้า (1 วัน)
“เข้าใจมุมมองคนญี่ปุ่น และเทคนิคที่จะช่วยให้พนักงานคนไทยทำงานได้ดีขึ้น 10 เท่า”
Submit this seminar

หลักสูตรอบรมการทำงานข้ามวัฒนธรรม ไทย – ญี่ปุ่น ระดับแนวหน้า (1 วัน)
“เข้าใจมุมมองคนญี่ปุ่น และเทคนิคที่จะช่วยให้พนักงานคนไทยทำงานได้ดีขึ้น 10 เท่า”

Date:05/13  Location:Jasmine CITY HOTEL Room Grand Lily(L floor)※เดิน 3 นาที จาก BTS Asok

Speaker:Thitinan Punnakitchakul

คุณสามารถอธิบายวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะได้อย่างถูกต้องหรือไม่?

พนักงานคนไทยเรียนรู้มารยาททางธุรกิจแล้ว แต่ทำได้ไม่ต่อเนื่อง

มีการอบรมและเรียนรู้ Ho Ren So มาแล้ว แต่ไม่เคยมารายงานเลยสักครั้ง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือ ผู้บริหารหลายๆท่าน กำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่ ใช่หรือไม่?

เราขอนำเสนอการฝึกอบรมที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจถึงรากฐานทางความคิดซึ่งเป็นที่มาของ “ค่านิยมและการทำงานอย่างมีลักษณะเฉพาะของคนญี่ปุ่น” และวิธีการโน้มน้าวให้คนญี่ปุ่นเข้ามามีส่วมร่วมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพิเศษ! เราขอมอบคู่มือการทำงานที่คนไทยต้องอ่าน “Winning together at Japanese companies” ให้กับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านฟรี

 

ข้อมูล

ผู้เข้าร่วม พนักงานชาวไทยตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับหัวหน้างาน
กำหนดการ      : วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 09:00〜17:00 น(ลงทะเบียน 8:45)
สถานที่ :Jasmine CITY HOTEL Room Grand Lily(L floor)※เดิน 3 นาที จาก BTS Asok
ค่าใช้จ่าย: THB 9,000(ไม่รวม VAT) ※กรุณาโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า  Invoice จะถูกจัดส่งให้ภายหลัง
ภาษา: ภาษาไทย
วิธีการสมัครท่านสามารถสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

http://bit.ly/3rXtb8z

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมinfo_thai@beyond-g.com
※ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า    ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
※ กรณีที่ผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนน้อย ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดการอบรม

 

<เนื้อหาการอบรม>

[ช่วงเช้า]เข้าใจถึงวัฒนธรรม ค่านิยม และการทำง่านกับบริษัทญี่ปุ่น
・เข้าใจถึง “ความแตกต่าง” ทางความคิดในการทำงานของคนไทยและคนญี่ปุ่น รวมทั้งรากฐานทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน
・ทำความเข้าใจวิธีคิดในการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่น (เช่น Kaizen, 5S, QCD เป็นต้น)

[ช่วงบ่าย] เทคนิคการร่วมงานกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากกขึ้น 10 เท่า
・ วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ด้วยวงจร G-PDCA (Goal, Plan, Do, Check, Action)
・ เข้าใจวัตถุประสงค์ของ Ho Ren So ที่แท้จริง และฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา

 

<แนะนำวิทยากร>

Thitinan Punnakitchakul

beyond global (Thailand) Co., Ltd.
Facilitator

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล
และปริญญาตรีในสาขาภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1
ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงสุด, ระดับ 1
ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุซุโนมิยะที่ประเทศญี่ปุ่น
มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปีในธุรกิจที่หลากหลาย
อาทิเช่น เป็นที่ปรึกษาทางด้านHR ให้กับบริษัทจัดหางานของญี่ปุ่น โดยให้บริการทั้งบริษัทญี่ปุ่น ไทยและตะวันตก
นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และอื่นๆ
ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น เป็นต้น
มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบัน เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้กับบริษัท beyond global (Thailand)
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษให้กับองค์กรต่างๆในด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรชั้นนำมากมาย

TOP